Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Το θέατρο. Η καλοκαιρινή θεατρική περίοδος», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 403-405