Είστε εδώ

Λιάσκας Βασίλης, «Ποιήματα [1-6]», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 391-392