Είστε εδώ

Κόντογλου Φώτης, «Γέννηση», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 358