Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Άδοξον τέλος οικίας», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 379-380