Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1957, τεύχος 29-30

Σβορώνος Γιάννης, «Σχέδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 192

Δημάκης Μηνάς, «Ο ύπνος του Ενδυμίωνος», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 193-194

Περάνθης Μιχαήλ, «Σουλιώτες», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 199-206

Schepens Jan, «Με στωικότητα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 206

Reverdy Pierre, «Κράμα σκιών (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 207

Reverdy Pierre, «Σφαίρα (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 207

Reverdy Pierre, «. . . Διαβαίνοντας (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 207-208

Reverdy Pierre, «Απάνθισμα χρόνου (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 208

Reverdy Pierre, «Το ψύχος του ανέμου πάνω στο πνεύμα και πάνω στο πρόσωπο (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 208

Reverdy Pierre, «Ο καλός στίβος (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 209

Reverdy Pierre, «Πλεκτάνη σκιάς (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 209

Reverdy Pierre, «Ψίθυρος των σκέψεων (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 209-210

Reverdy Pierre, «Ο άνθρωπος με τ' άστρα (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 210

Reverdy Pierre, «Στο τελευταίο όριο (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 210

Μηλιόπουλος Παρασκευάς Ι., «Το βασιλόπουλο που ανέβηκε στο Θεό», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 211-212

Weaver John, «Πορτραίτο για σαλόνι», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 213-218

Λιάσκας Βασίλης, «Ποιήματα [I-V]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 219-220

Lorca Federico Garcia, «Το σπίτι της Μπερνάρντας Άλμπα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 221-230

Βαρενέτης Χρήστος, «Αναμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 230

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Το ρολόγι», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 231-233

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 234

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Περιθώριο. Ο Αργύρης Εφταλιώτης και η νοσταλγία της γενέθλιας γης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 235-236

Πετρόπουλος Ηλίας, «Καλές τέχνες. Οι λιθογραφίες του Ι. Σβορώνου», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 236-237

Σφακιανάκης Γιάννης Γ., «Κ. Μεραναίου, Μελετήματα, φιλοσοφικά άρθρα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 238-240

«Βίλκα Βιομηχανία ιούτης, λινού, καννάβεως», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 240

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 241

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 241

«22η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 242

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 243

«Ρωσσική αγορά», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 244

«Κυλινδρόμυλοι Σίνδου Κατσαβουνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 244

«ΜΑ-ΒΙ-ΣΩ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 244

«Αλευροκυλινδρόμυλος Χατζηγιαννάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 245

«Ψυγεία Χαρίλαος», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 245

«Αλυσίδα Μακεδονική βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 245

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 246

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Διαφημίζεστε από τις σελίδες της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Grundig Γουναρίδης-Μαρίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)

Αυρηλίου Ε., «Τίποτα. . . μόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 218

Νησιώτης Βασίλης, «Θέσεις και αντιθέσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 195-198