Είστε εδώ

«Grundig Γουναρίδης-Μαρίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)