Είστε εδώ

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)