Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Περιθώριο. Ο Αργύρης Εφταλιώτης και η νοσταλγία της γενέθλιας γης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 235-236