Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Καλές τέχνες. Οι λιθογραφίες του Ι. Σβορώνου», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 236-237