Είστε εδώ

Reverdy Pierre, «. . . Διαβαίνοντας (από τα Γυάλινα τέλματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 207-208