Είστε εδώ

Μηλιόπουλος Παρασκευάς Ι., «Το βασιλόπουλο που ανέβηκε στο Θεό», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 211-212