Είστε εδώ

Λιάσκας Βασίλης, «Ποιήματα [I-V]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 219-220