Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1999, τεύχος 96

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Σημειώματα. Ψήφισμα», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 137

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Κυνισμός και νεοβαρβαρισμός», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 138

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δορυφόροι ενός γραφικού Προέδρου», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 139

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το είπαν αυτές οι στήλες και το ξαναλένε», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 139-140

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δούλιον ήμαρ», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 140-142

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ως χαρίεν…», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 142-143

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μαριονέτες και παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 143

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι γενναίοι και ο ωραίος», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 144

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μικρά σημειώματα για μεγάλες αθλιότητες (Από τον τύπο)», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 145-146

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η γλώσσα στο απόσπασμα», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 146-147

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η γραφή που μιλάει. Ελληνικό σύστημα αυτόματης ανάγνωσης», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 148

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. E.S.O.P.O.S. (Αίσωπος)», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 148-149

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Απρίλιος 1967-Απρίλιος 1999», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 149-150

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Αρχαιρεσίες στο Φιλόλογο», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 150-151

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 151

Καλογερόπουλος Νίκος Χ., «Απόψεις και απόψεις. Η νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Διαπιστώσεις και πρακτικές», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 152-158

Τσολάκης Χρίστος Λ., Münch Paul Georg, «Απόψεις και απόψεις. Σκέψεις για το σχολείο», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 162-162

Κούρφαλη Χριστίνα, Χαραλαμπίδης Απόστολος, «Αμφ' Άρεος φιλότητος εϋστεφάνου τ' Αφροδίτης (Συνέχεια από το τεύχος 95)», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 163-186

Τζιώκα-Ευαγγέλου Πηνελόπη, «Φιλοσοφία και τραγωδία: Η περίπτωση του Οιδίποδα Τύραννου του Σοφοκλή και η σύγχρονή της φιλοσοφία», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 187-191

Κουτσογιαννοπούλου Πηγή, «Χωροχρονικές ανακατατάξεις στην Άνοιξη '71 του Ανταμόφ», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 192-201

Σαρρής Βασίλης Α., «Σχόλια για την ποιητική του πεζογραφήματος Ο πεθαμένος και η ανάσταση του Ν.Γ. Πεντζίκη», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 202-215

Ραυτοπούλου Μαρία, «Λόγος, προφορικός ή γραπτός αναλόγως των περιστάσεων», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 216-232

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Απολογισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Ο Φιλόλογος κατά τα τρία έτη της θητείας του (Μάρτιος 1996-Μάρτιος 1999)», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 236-245

«Σαββάλας εκδόσεις», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 255

«Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Μεταίχμιο», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. (οπισθόφυλλο)

«Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Απόλλων», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. (οπισθόφυλλο)