Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Επιστροφή στην Οδύσσεια. Δέκα κλασικές μελέτες. Επιλογή & επιμέλεια: Δ. Ιακώβ, Ι. Καζάζης, Α. Ρεγκάκος, Θεσσαλονίκη 1999, εκδόσεις Βάνιας, σσ. 367», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 251-254