Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δούλιον ήμαρ», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 140-142