Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δορυφόροι ενός γραφικού Προέδρου», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 139