Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. E.S.O.P.O.S. (Αίσωπος)», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 148-149