Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το είπαν αυτές οι στήλες και το ξαναλένε», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 139-140