Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ως χαρίεν…», Φιλόλογος, τχ. 96 (Καλοκαίρι 1999), σ. 142-143