Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1990, τεύχος 59

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Έκφραση-Έκθεση», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 1-2

Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Σημειώματα. Χειρισμοί χωρίς χέρια», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 3

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Νεοελληνικός λόγος», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 4-13

Τσολάκης Χρίστος Λ., Αδαλόγλου Κυριακή, Αυδή Άβρα, Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Τάνης Διονύσιος Ορ., «Η διδασκαλία του βιβλίου Έκφραση-Έκθεση, τ. Α΄, Β΄ στην Α΄ και Β΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 14-20

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Πειραματικά σχολεία και νέοι θεσμοί», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 21-28

Ασλανίδου Σοφία Γ., «Σημειολογική ανάλυση μιας διαφημιστικής αφίσας», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 29-34

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Η μαντική στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 61-72

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Περιμένοντας τον Γκοντό: Δύο πρωτότυπα – Τρεις μεταφράσεις», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 73-81