Είστε εδώ

Ασλανίδου Σοφία Γ., «Σημειολογική ανάλυση μιας διαφημιστικής αφίσας», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 29-34