Είστε εδώ

Αλεξίου Γιώργος Π., «Βιβλιοπαρουσίαση. Εμμανουήλ Κριαράς, Μεσαιωνικά μελετήματα, Γραμματεία και γλώσσα. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 (τ. Α+Β, σ.σ. ιδ΄+619+599)», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 82-83