Είστε εδώ

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Η μαντική στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 61-72