Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Έκφραση-Έκθεση», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 1-2