Είστε εδώ

Τσολάκης Χρίστος Λ.,Αδαλόγλου Κυριακή,Αυδή Άβρα,Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη,Τάνης Διονύσιος Ορ., «Η διδασκαλία του βιβλίου Έκφραση-Έκθεση, τ. Α΄, Β΄ στην Α΄ και Β΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 14-20