Είστε εδώ

Κουγέας Σωκράτης Β., «Η γεωμετρική αντίληψη στις παρομοιώσεις της Οδύσσειας (Νοηματικές και μετρικές παρατηρήσεις)», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 35-48