Είστε εδώ

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Περιμένοντας τον Γκοντό: Δύο πρωτότυπα – Τρεις μεταφράσεις», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 73-81