Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1981, τεύχος 25

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι Εκλογές του 1981 και τα εκπαιδευτικά προβλήματα», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 385-386

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σκοπιμότητες ή ανευθυνότητες υπευθύνων;», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 386-387

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διδακτηριακό: Μια ακόμα χρόνια ασθένεια της εκπαίδευσης στη χώρα μας», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 387

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Έκτορος και Αίαντος μονομαχία (Η, 161-322). Η διδασκαλία της από μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 388-397

Τομπαΐδης Δημήτριος Ε., «Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 398-408

Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη, «Συγκριτική λογοτεχνία», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 409-425

Stanford William Bedell, «Ο Οδυσσέας του Du Bellay (Le beau voyage) και του Σεφέρη (Πάνω σ' ένα ξένο στίχο)», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 426-431

Δημητρόπουλος Ευστάθιος Γ., «Οι παιδαγωγικοί σκοποί στο διδακτικό έργο. Θέση-αντίθεση-σύνθεση», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 432-449

«Το Κατώι του Βιβλίου Μπαρμπουνάκης», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 450

«Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Δ.Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 451

«Ελληνική δημιουργία», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 451

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 452

«Επιστημονικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. (οπισθόφυλλο)