Είστε εδώ

«Επιστημονικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. (έσω οπισθόφυλλο)