Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σκοπιμότητες ή ανευθυνότητες υπευθύνων;», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 386-387