Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Έκτορος και Αίαντος μονομαχία (Η, 161-322). Η διδασκαλία της από μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 388-397