Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διδακτηριακό: Μια ακόμα χρόνια ασθένεια της εκπαίδευσης στη χώρα μας», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 387