Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι Εκλογές του 1981 και τα εκπαιδευτικά προβλήματα», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 385-386