Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. (οπισθόφυλλο)