Είστε εδώ

Stanford William Bedell, «Ο Οδυσσέας του Du Bellay (Le beau voyage) και του Σεφέρη (Πάνω σ' ένα ξένο στίχο)», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 426-431