Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1981, τεύχος 23

«Επιστημονικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. (εσώφυλλο)

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Με την ευκαιρία μιας εκλογής», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 241

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μετά την απεργία», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 241-242

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στα σχολεία», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 242-243

Πετρόχειλος Νικόλαος Κ., «Dido vergiliana et Dido ovidiana», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 244-264

Ξωχέλλης Παναγιώτης Δ., «Το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού του αναλυτικού προγράμματος», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 265-271

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική, «Το στερεότυπο για τους ρόλους των φύλων στα αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 282-295

Παστελλάς Ανδρέας, «Προβλήματα ερμηνείας της νεότερης ποίησης», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 296-308

Βοκοτόπουλος Παναγιώτης Λ., «Στυλιανός Πελεκανίδης», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 309-310

«Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 311

«Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Δ.Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Ελληνική δημιουργία», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. (οπισθόφυλλο)