Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στα σχολεία», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 242-243