Είστε εδώ

Πετρόχειλος Νικόλαος Κ., «Dido vergiliana et Dido ovidiana», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 244-264