Είστε εδώ

«Επιστημονικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. (εσώφυλλο)