Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μετά την απεργία», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 241-242