Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Με την ευκαιρία μιας εκλογής», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 241