Είστε εδώ

Παστελλάς Ανδρέας, «Προβλήματα ερμηνείας της νεότερης ποίησης», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 296-308