Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
 • Ο Παλαμάς 1908 (πηγή: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά)

 • O φιλολογικός κύκλος της Eστίας (Νοέμβρης 1893). Aπό αριστερά, όρθιοι: Γ. Ψυχάρης, Δημ. Kακλαμάνος, Γ. Kασδόνης, Γ. Bλαχογιάννης, K. Παλαμάς, Γ. Δροσίνης, Γρ. Ξενόπουλος. Kαθιστοί: Θ. Bελλιανίτης, Α. Περρής, N. Γ. Πολίτης, Στ. Στεφάνου, M. Λάμπρος, Γ. Σουρής, Eμ. Pοϊδης, Αρχείο προσωπογραφιώνKNE/EIE. Η φωτογραφία και στο ψηφιακό Ιστορικό Αρχείο Α.Π.Θ. - Ι.Ν.Σ. - Ίδρυμα Μ.Τριανταφυλλίδη στην Ψηφιοθήκη του Α.Π.Θ.]

 • Ο Παλαμάς το 1912 [πηγή: αφιερωματικό τεύχος περ. Η λέξη 114 (1993)]

 • Ο Παλαμάς και ο Σικελιανός στον τάφο του Βαλαωρίτη, Λευκάδα 1925, για τα 100χρονα από τη γέννηση του Βαλαωρίτη με απαγγελίες πανηγυρικών ποιημάτων από τον Παλαμά («Αριστοτέλης Βαλαωρίτης») και τον Σικελιανό («Ωδή στο Βαλαωρίτη»). [πηγή: Αρχείο προσωπογραφιών ΚΝΕ/ΕΙΕ]

 • O Παλαμάς ως Γενικός Γραμματέας του Πανεπιστημίου, καθισμένος στην καρέκλα του Πρύτανη στη Mεγάλη Aίθουσα Tελετών, διενεργεί Πρυτανικές Aρχαιρεσίες, μάλλον το 1928

 • Το 1930 στο γραφείο του σπιτιού του στην οδό Ασκληπιού.

 • 28 Φεβρουαρίου 1943. Η κηδεία και ταφή του Κ. Παλαμά στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών πήρε αυθόρμητα χαρακτήρα αντικατοχικής εκδήλωσης.

Εργογραφία

Ο βιβλιογράφος του Κ. Παλαμά Γ.Κ. Κατσίμπαλης εξέδωσε τα εξής τεύχη βιβλιογραφίας:

Η παραπάνω σειρά συμπληρώθηκε από τον Κ.Γ. Κασίνη, με φροντίδα του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά:

 • Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά, (1911-1925). Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1973.
 • Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά 1932-1942: πρώτη καταγραφή. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1994 [=«Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά 1932-1942. Πρώτη καταγραφή», Νέα Εστία 1595 (1993): 273-345].

Πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις

*σημειώνονται και ανάτυπα, όχι όμως εξαντλητικά. Επίσης σημειώνονται β' εκδόσεις όταν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ποίηση

1878

Μισολόγγι. Ποίημα υπό Κωνσταντίνου Μ. Παλαμά. Εκδίδεται δαπάνῃ Αρτέμη Γουργουρίνη. Μεσολόγγιον: Τυπογραφείον «Η Δυτική Ελλάς».

1886

Τραγούδια της πατρίδος μου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Εστίας. [β΄ έκδοση το 1933 με προσθήκη Προλόγου].

1889

Ύμνος εις την Αθηνάν. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Εστίας. [β΄ έκδοση το 1920, ως Ύμνος της Αθηνάς, μαζί με Τα μάτια της ψυχής μου, εκδ. Ζηκάκης].

1892

Τα μάτια της ψυχής μου. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας. [β΄ έκδοση το 1920, εκδ. Ζηκάκης].

1897

Ίαμβοι και ανάπαιστοι. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη. [β΄ έκδοση το 1920, εκδ. Ζηκάκης].

1898

Τάφος. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη. [β΄ έκδοση το 1911 μαζί με τον «Πρώτο λόγο των Παραδείσων». Η 4η έκδοση διαθέσιμη ψηφιακά εδώ].

1900

Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης. (Από το Τραγούδι του Ήλιου). Πειραιάς: τυπ. Σφαίρα. Έκδοση του «Περιοδικού μας». Με αφιέρωση στον Γεράσιμο Βώκο. Ανάτυπο από Το Περιοδικόν μας. Αργότερα, στις δύο αυτοτελείς εκδόσεις των Βωμών ο Παλαμάς περιλαμβάνει ως 7ο βιβλίο την ποιητικη αυτή σύνθεση του 1900.

1904

Η ασάλευτη ζωή. Αθήνα: τυπ. Εστίας. [β΄ έκδοση το 1920 με Πρόλογο, εκδ. Ζηκάκης].

1907

Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη. [β΄ έκδοση το 1921].

1910

Η φλογέρα του Βασιλιά με την Ηρωική τριλογία, Πρόλογο κι Επίλογο. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη. [Β΄ έκδοση το 1920 με προσθήκη περιλήψεων του κάθε Λόγου, εκδ. Ι. Κολλάρος].

1912

Οι καημοί της λιμνοθάλασσας και Τα Σατυρικά γυμνάσματα. [Ο Ποιητής και τα Νιάτα]. Αθήνα: Φέξης [β΄ έκδοση το 1925 εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη].

Η Πολιτεία και η Μοναξιά. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη. Ψηφιοποιημένη η β' έκδοση από τον εκδ. οίκο Ι. Σιδέρης.

1915

Βωμοί. Πλήρης τίτλος: Βωμοί (πρώτη σειρά) με τους Χαιρετισμούς της Ηλιογέννητης. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη. Ψηφιοποιημένη η β' έκδοση από τον εκδ. οίκο Ι. Σιδέρης.

1919

Τα παράκαιρα. Μ' έναν πρόλογο. Αθήνα: Ι. Ν. Σιδέρης [β΄ έκδοση το 1922 από τον ίδιο εκδοτικό οίκο].

Τα δεκατετράστιχα. Αλεξάνδρεια (έκδ. Γραμμάτων): τυπ. Κασιμάτη-Ιωνά [β΄ έκδοση, με την προσθήκη προλόγου, το 1931, εκδ. Δημητράκου].

1924

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Τετρασέλιδο αφιερωματικό, με επετειακή αφορμή (βλ. σχετικά εδώ στην ενότητα Χρονολόγιο).

1925

Οι πεντασύλλαβοι - Τα παθητικά κρυφομιλήματα - Οι λύκοι - Δυο λουλούδια από τα ξένα. Αθήνα: εκδότης Ι. Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

1928

Δειλοί και σκληροί στίχοι [Verses mild and harsh]. Επιμ. Κ. Τ. Αργυρόπουλος. Σικάγο: τυπ. Ο Νεοελληνικός Μέρκουρι [The Neohellenic Mercury Publishing Company]. Στη συλλογή προτάσσονται τέσσερα εισαγωγικά άρθρα: Carl Darling Buck, «The language question», David Harrison Stevens, «Palamas and the Western World», Moody Erasmus Prior, «The manuscript of verses mild and harsh», Kostis Tamias Argoe [= Κ. Τ. Αργυρόπουλος], «Neohellenic poetry from Digenis Akritas to Kostes Palamas». Η β΄ έκδοση (η πρώτη αθηναϊκή) το 1933: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1933.

1929

Ο κύκλος των τετράστιχων. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Α. Καραβία, "Ο Κοραής" εκδ. & τυπογρ. οίκος.

1931

Περάσματα και χαιρετισμοί. Αθήνα: τυπ. της Εστίας.

1934

Ισπανία. Αυτοτελές μονόφυλλο, στο πρωτότυπο και σε ισπανική μετάφραση, με το τετράστιχο ποίημα «Ισπανία», με αφορμή τη βράβευσή του (βλ. σχετικά εδώ στο Χρονολόγιο).

1935

Οι νύχτες του Φήμιου. Αθήνα: τυπ. της Εστίας.

1944 [Σεπτ. 1943]

Βραδινή φωτιά. Αθήνα: τυπ. της Εστίας. Μεταθανάτια έκδοση, επιμελημένη από τον Λέανδρο Παλαμά. Κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο του 1943 με μεταγενέστερη χρονολογική ένδειξη.

Πεζά-διηγήματα

1901

Θάνατος παλληκαριού. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη.

1920

Διηγήματα. Αθήνα: Ι. Ν. Σιδέρης.

Θέατρο

1903

Τρισεύγενη. Δράμα σε τέσσερα μέρη. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Μεταφράσεις

1898

Laurie, A. Πρόας ο Νικίου: μυθιστορία ής η σκηνή εν Αθήναις κατά τον αιώνα του Φιλίππου. Μετά προλόγου υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου. Αθήνα: Διάπλασις των Παίδων.

1916

Verhaeren, É. Η Ελένη της Σπάρτης. Λυρική τραγωδία σε τέσσερα μέρη, φερμένη στον ελληνικό στίχο από τον Κωστή Παλαμά. Επιμέλεια: Ν. Ποριώτης. Αθήνα: Τα έργα.

1930

Ξανατονισμένη μουσική. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Κριτική-Μελέτες

1894

Το έργον του Κρυστάλλη. (Ανατύπωσις εκ της Εφημερίδος). Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

1901

Διονυσίου Σολωμού, Άπαντα τα ευρισκόμενα. Αθήνα: τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου.

1904

Γράμματα. Αθήνα: εκ του τυπ. της Εστίας, Μάϊσνερ & Καργαδούρη.

1907

Γράμματα 2. Αθήνα: τυπ. της Εστίας.

1911

Ηρωικά πρόσωπα και κείμενα. Αθήνα: εκδ. της Φοιτητικής Συντροφιάς.

1913

Τα πρώτα κριτικά. Αθήνα: Φέξης.

1914

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας [ανάτυπο από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου].

1917

Ιούλιος Τυπάλδος. Αθήνα: τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου.

Βιζυηνός και Κρυστάλλης. Αθήνα: τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου. [Η νέα έκδοση του 1973 από τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό είναι διαθέσιμη ψηφιακά εδώ].

1918

Πώς τραγουδούμε το θάνατο της κόρης. Αθήνα [ανάτυπο από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου 6 (1916) [1918]].

1925

Ανατόλ Φρανς. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1927

Γύρω στο Σολωμό. Αθήνα: τυπ. Προμηθεύς.

1928

Πεζοί δρόμοι Α΄. Αθήνα: Ζηκάκης.

Πεζοί δρόμοι Β΄. Αθήνα: Ζηκάκης.

1932

Ο Γκαίτε στην Ελλάδα: χαιρετισμός για την εκατονταετηρίδα του από τον Κωστή Παλαμά. Αθήνα: Δημητράκος.

Το έργον του Λάμπρου Πορφύρα. Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών 7 [αναδημοσίευση στη Νέα Εστία 155 (1933): 580-581].

1933

Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου. Η ποιητική μου Α΄. Αθήνα: τυπ. Εστίας.

Διονύσιος Σολωμός. Αθήνα: τύποις Πυρσός Α.Ε. [ανάτυπο από τον ΚΒ' τόμο της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας].

Άννα Νοάγιε. Ανάτυπο απο τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά 8: 94 -102.

1934

Πεζοί δρόμοι Γ΄. Κάποιων νεκρών η ζωή. Αθήνα: Π. Δημητράκος.

1940

Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου Β΄. Αθήνα: τυπ. Εστίας.

Αλληλογραφία

1934

Αντωνίου Φιλίππου Χαλά. Η αλληλογραφία μου με τον ποιητή μας Κωστή Παλαμά. Με πρόλογο του Κωστή Παλμά. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

1943

Γράμματα Κωστή Παλαμά στο Γιώργο Κατσίμπαλη. Αθήνα: Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία ΑΕ.

1949

Θάλεια Κεσίσογλου-Αγγελίδου. Κάποια μιλήματα του Παλαμά στην ψυχή μου. Αθήνα: τυπ. "Η Μέλισσα".

1960

Γράμματα στη Ραχήλ. Επιμ. Γ. Π. Κουρνούτος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

1964

Λίλη Ιακωβίδη. Η Έξοδος και ανέκδοτα γράμματα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

1968

Ο Παλαμάς και η Κύπρος : δέκα ανέκδοτα γράμματα του ποιητού : μελέτη. Επιμ. Πάτροκλος Σταύρου. Αθήνα: χ.ε.

1977

Ανέκδοτα γράμματα διαφόρων στον Παν. Βεργωτή και δύο γράμματα του Βεργωτή στον Κωστή Παλαμά. Επιμ. Γ. Αλισανδράτος. Αργοστόλι : Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών.

1983

Κ. Παλαμά: ανέκδοτα γράμματα στο Νίκο Β. Φανδρίδη : ο ρόλος της φιλίας στη ζωή του ποιητή. Αθήνα: χ.ε.

Συγκεντρωτικές εκδόσεις: το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Παλαμά

Αναλυτικό χρονολόγιο της εκδοτικής τύχης και της κριτικής του παλαμικού έργου στην περίοδο των 60 χρόνων από τον θάνατο του Παλαμά μέχρι και το 2003, σε επιμέλεια Ευριπίδη Γαραντούδη, μπορεί να συμβουλευτεί κανείς στο λεύκωμα Κωστής Παλαμάς 2003. Εξήντα χρόνια από τον θάνατό του, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 2003, σ. 45-56 [τώρα στο Γαραντούδης 2005, βλ. παρακάτω την ενότητα της Βιβλιογραφίας].

Το 1962 κυκλοφορούν οι δύο πρώτοι τόμοι των Απάντων, σε συνεργασία των εκδοτικών οίκων Μπίρη και Γκοβόστη. Ώς το 1969 εκδίδονται άλλοι 14, «με την επιμέλεια του 'Ιδρύματος Παλαμά'», ουσιαστικά δηλαδή του Γ. Κατσίμπαλη. Περιλαμβάνουν τις αυτοτελώς εκδομένες συλλογές του Παλαμά (πρωτότυπων ποιημάτων και μεταφράσεων), τη μεταθανάτια έκδοση της Βραδινής Φωτιάς, συμπληρωμένη με β' μέρος συγκροτημένο από τον Γ. Κατσίμπαλη, καθώς και τη συλλογή [Πρόσωπα και μονόλογοι], επίσης συγκροτημένη από τον Γ. Κατσίμπαλη με ανένταχτα μέχρι τότε ποιήματα, στη βάση ενός σχεδίου του Παλαμά που δεν τελεσφόρησε.

 • Άπαντα Α΄-ΛΓ΄. Αθήνα: Μπίρης-Γκοβόστης / Ίδρυμα Κωστή Παλαμά (τόμοι Α΄΄ το 1962, Γ΄΄ το 1963, Ε΄-ΣΤ΄ το 1964, Ζ΄ το 1965, Η΄΄΄ το 1966, ΙΑ΄-ΙΒ΄ το 1967, ΙΓ΄-ΙΔ΄ το 1968 και ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ το 1969). Συγκεκριμένα, οι τόμοι των Απάντων που περιλαμβάνουν ποιητικά έργα έχουν ως εξής: 1ος τόμος: • Τραγούδια της πατρίδος μου • Ο ύμνος της Αθηνάς • Τα μάτια της ψυχής μου • Ίαμβοι και ανάπαιστοι• Ο Τάφος • Ο Πρώτος Λόγος των Παραδείσων / 3ος τόμος: • Η ασάλευτη ζωή • Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης • Ο δωδεκάλογος του γύφτου / 5ος τόμος: • Η φλογέρα του Βασιλιά • Ηρωική τριλογία • Οι καημοί της λιμνοθάλασσας • Σατιρικά γυμνάσματα • Ο Ποιητής και τα Νιάτα • Η πολιτεία και η μοναξιά/ 7ος τόμος: • Βωμοί• Τα παράκαιρα • Τα δεκατετράστιχα• Οι πεντασύλλαβοι • Τα παθητικά κρυφομιλήματα • Οι λύκοι / 9ος τόμος: • Δειλοί και σκληροί στίχοι • Ο κύκλος των τετράστιχων • Περάσματα και χαιρετισμοί• Οι νύχτες του Φήμιου / 11ος τόμος: • Βραδινή φωτιά [με προσθήκη β' μέρους, συγκροτημένου απο τον Γ. Κατσίμπαλη]• Πρόσωπα και μονόλογοι [συλλογή συγκροτημένη από τον Γ. Κατσίμπαλη]• Ξανατονισμένη μουσική και άλλες μεταφράσεις • Η Ελένη της Σπάρτης (του Émile Verhaeren).

Από το 1969 ώς σήμερα έχουν υπάρξει αρκετές ανατυπώσεις. Η πρώτη αυτή σειρά των Απάντων συμπληρώθηκε το 1984, όταν εκδόθηκε ο τελευταίος (17ος) τόμος: Κωστή Παλαμά, Άπαντα. Ευρετήρια κυρίων ονομάτων και θεμάτων, τίτλων και πρώτων στίχων ποιημάτων, τίτλων και πρώτων λέξεων πεζών, Πρόλογος Γ. Κεχαγιόγλου, επιμ. Γ. Κεχαγιόγλου και Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.

Το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά προχώρησε στην έκδοση Β' σειράς των Απάντων με την έκδοση των Άρθρων και Χρονογραφημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι 3 πρώτοι τόμοι:

 • Άρθρα και χρονογραφήματα (1882- 1883). Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1990.
 • Άρθρα και χρονογραφήματα (1894-1914). Επιμέλεια: Δ. Π. Συναδινός, Κ. Γ. Κασίνης. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1993.
 • Άρθρα και χρονογραφήματα (1915). Επιμέλεια Κ. Γ. Κασίνης, Δ. Ανανιάδης. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 2003.

Το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά προγραμματίζει επίσης την ολοκλήρωση της έκδοσης της Αλληλογραφίας σε 10 περίπου τόμους. Ανέκδοτες επιστολές του Παλαμά έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε τεύχη της Νέας Εστίας και αλλού. Μέχρι και το έτος 1969, αυτά βιβλιογραφούνται στους αντίστοιχους τόμους της βιβλιογραφίας Κατσίμπαλη. Για τις μέχρι το 1975 δημοσιεύσεις επιστολών του έτους 1927 (έτους πυκνής αλληλογραφίας που ακολούθησε τον εορτασμό των 50χρονων της ποιητικής του δημιουργίας) βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Δυο γράμματα του Παλαμά στον Αιμίλιο Ριάδη», Ελληνικά 28 (1975): 142-155. Τα χειρόγραφα των δύο επιστολών έχουν ψηφιοποιηθεί στην Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ. Στη συγκεντρωτική σειρά του Ιδρύματος έχουν εκδοθεί ή αναμένονται άμεσα οι παρακάτω τόμοι:

 • Αλληλογραφία Α΄ (1875-1915). Εισαγωγή-Φιλολογική Επιμέλεια-Σημειώσεις Κ. Γ. Κασίνης. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1975.
 • Αλληλογραφία Β΄ (1916-1928). Εισαγωγή-Φιλολογική Επιμέλεια-Σημειώσεις Κ. Γ. Κασίνη. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1978.
 • Αλληλογραφία Γ΄ (1929-1941). Εισαγωγή-Φιλολογική Επιμέλεια-Σημειώσεις Κ. Γ. Κασίνη. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1981.
 • Αλληλογραφία Δ΄. Γράμματα στη Λιλή Ζηρίνη. Εισαγωγή-Φιλολογική Επιμέλεια- Σημειώσεις Κ. Γ. Κασίνη. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1986.
 • Αλληλογραφία Ε΄. Γράμματα στη Στέλλα Διαλέττη. Επιμέλεια Φ. Δημητρακόπουλος. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1991.
 • Αλληλογραφία Στ'. Γράμματα στην Λιλή Πατρικίου-Ιακωβίδη. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, υπό έκδοση.

To 1994 o Κ. Γ. Κασίνης («Για μια φιλολογική έκδοση των Απάντων του Παλαμά», Διαβάζω 334) αναγγέλλει την προγραμματιζόμενη νέα έκδοση συνολικά των Απάντων σε 45 τόμους (Ποίηση, Κριτική, Διήγημα, Θέατρο, Μετάφραση, Αλληλογραφία, Ευρετήρια) από το Ίδρυμα Παλαμά. Το 2013, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από τον θάνατο του ποιητή, το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά ανακοίνωσε εκ νέου τη νέα έκδοση απάντων σε 50 τόμους. Βλ. το πλέον πρόσφατο δημοσίευμα του Κασίνη Κ. Γ. (2016), «Δεδομένα και ζητούμενα της παλαμικής φιλολογίας», στο συλλογικό Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά. Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Κωστή Παλαμά. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.

Το Ίδρυμα Παλαμά στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναθεωρημένης έκδοσης των Απάντων καταλογογραφεί το αρχείο και συγκεντρώνει ανέκδοτα (από αρχειακό υλικό - ενδεικτικά σημειώνουμε πως στο μέρος του αρχείου Παλαμά που σώζεται στο ΕΛΙΑ υπάρχουν ποιήματα προς τη Στέλλα Διαλέτη, που έμειναν αδημοσίευτα), άγνωστα (δημοσιευμένα αλλά μη βιβλιογραφημένα) και ανένταχτα (βιβλιογραφημένα αλλά μη ενταγμένα από τον Παλαμά στις αυτοτελείς εκδόσεις των συλλογών του) ποιήματα [στην παλαμική βιβλιογραφία έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος αθησαύριστα για ποιήματα βιβλιογραφημένα μεν αλλά ανένταχτα, δηλαδή ποιήματα που δεν θησαύρισε ο ίδιος ο Παλαμάς στις εκδομένες συλλογές του. Καθώς όμως ο όρος συνήθως δηλώνει τα μη βιβλιογραφημένα έργα, προτιμήσαμε εδώ μια διαφορετική ορολογία]. Εν τω μεταξύ, έχουν εκδοθεί ή επανεκδοθεί ποιητικά έργα του Παλαμά, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στη σειρά των Απάντων. Μέχρι και το έτος 1969, αυτά βιβλιογραφούνται στους αντίστοιχους τόμους της βιβλιογραφίας Κατσίμπαλη. Ο ειδικός ερευνητής μπορεί να ανατρέξει στα αφιερώματα των περιοδικών που σημειώνονται παρακάτω (κυρίως αυτών της Νέας Εστίας, όπου θα βρει και σημαντικό όγκο παλαμικής αλληλογραφίας) καθώς και στα παρακάτω πιο πρόσφατα (μετά το 1970) επιλεγμένα δημοσιεύματα (αναμένεται η συμπλήρωση της παλαμικής βιβλιογραφίας μετά το 1970 με την ευθύνη του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά - εδώ σημειώνονται μόνο δημοσιεύματα που αφορούν (και) ποιητικό υλικό):

 • Δημητρακόπουλος, Φ. 1995. «Αδημοσίευτες επιστολές και ποιήματα του Κωστή Παλαμά». Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος XXX (1992-1995): 181-205. Πρόκειται για τεκμηρίωση μιας χειρόγραφης παλαμικής συλλογής με 33 χειρόγραφα ποιήματα (21 αδημοσίευτα) και 39 επιστολές, που είχε γράψει ο Παλαμάς στην Άρτεμη Ρέσσου. Η μελέτη κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο: «Άγνωστα γράμματα και ποιήματα του Κωστή Παλαμά: I. Προς την Άρτεμη Γ. Ρέσσου. II. Παλαμάς, Merlier και Παπαδιαμάντης: δύο γράμματα του Παλαμά στον Merlier. III. Ένα γράμμα του Παλαμά στον ΜΙΣΝ. IV. Ένα άγνωστο γράμμα του Παλαμά στον Καλομοίρη» (το υπ. αρ. II δημοσιεύτηκε και στα Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 (1995): 164-166.
 • Ανδρειωμένος, Γ. επιμ. 1996. Τω φίλω Νικ. Σταματέλω/ Ενα λεύκωμα με άγνωστα ιδιόχειρα ποιήματα. Αθήνα: Σαββάλας. Η έκδοση βασίστηκε στο υλικό που παρέχει το λεύκωμα στο οποίο γνωστοί ποιητές αφιέρωναν κάποιες γραμμές στον λευκαδίτη δικηγόρο και λογοτέχνη Ν. Σταματέλο. Περιλαμβάνονται άγνωστα ποιήματα των Παλαμά, Ξενόπουλου, Νιρβάνα, Χατζόπουλου κ.ά.
 • Κατσιγιάννη, Ά. 1996. «O Παλαμάς και η πεζόμορφη ποίηση». Στο H ελευθέρωση των μορφών : η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον ελεύθερο στίχο (1880-1940). Επιμέλεια Νάσος Βαγενάς. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 111-123. Παρουσιάζονται, έπειτα από συστηματική έρευνα, άγνωστα πεζόμορφα ποιήματα του Kωστή Παλαμά.
 • Μπόρα, Σ. επιμ. 1999. Αρχείο Κωστή Παλαμά. Ευρετήριο. Αθήνα: ΕΛΙΑ. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ποιήματα του Κωστή Παλαμά προς τη Στέλλα Διαλέτη, που έμειναν ανένταχτα ενώ μέρος τους μόνο δημοσιεύτηκε, βλ. Δόξας, Άγγελος. 1966. «Ο Παλαμάς και τα χέρια», Εικόνες 541: 60-62.
 • Αργυρίου, Α. 2003. «Ο πρώιμος Παλαμάς ήταν άγνωστος και παραμένει». Αντί 793-794: 18-22.
 • Κασίνης, Κ. Γ. 2003. «Τα σημειωματάρια του Παλαμά. Πρώτη συνοπτική παρουσίαση». Αντί 793-794: 24-28 [με πληροφορίες για ανέκδοτες πρώιμες ποιητικές συλλογές του Παλαμά].
 • Ανδρειωμένος, Γ. 2004. Κωστής Παλαμάς: Ποιήματα στον Ραμπαγά και το Μη χάνεσαι 1879-1883. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά. 114 συνολικά ποιήματα (από τα οποία έξι στην καθαρεύουσα).
 • Τσίκης, Ν.Γ. 2006. «Άγνωστα εφηβικά ποιήματα του Κωστή Παλαμά». Νέα Εστία 1789: 921-935.
 • Καράογλου, Χ.Λ. 2007. «Σημειώματα στο περιθώριο. 1. Ευτράπελα και μη: Γεώργιος Εξαρχόπουλος Ματθαίου, 2. Φιλολογικά ζητούμενα (Κωστής Παλαμάς)». Κονδυλοφόρος 6: 140-149.
 • Σαμουήλ, Α. 2007. Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου. Αθήνα: Νεφέλη: στο Παράρτημα δημοσιεύονται 20 σονέτα που δεν περιλαμβάνονται ούτε στη σειρά των Απάντων (εκτός από το ένα, με διαφορετική μορφή) ούτε και στην έκδοση των Σονέτων με επιμέλεια του Κ. Μητσάκη (βλ. παρακάτω). Από τα σονέτα αυτά 14 δημοσιεύονται και στην έκδοση του Ανδρειωμένου του 2004 (καθώς πρόκειται για δημοσιεύσεις στον Ραμπαγά και το Μη Χάνεσαι, βλ. παραπάνω) ενώ ένα ακόμα προέρχεται από την έκδοση Ανδρειωμένος 1996, βλ. παραπάνω.
 • Χαλκιόπουλος, Γρ. 2009. «Κωστής Παλαμάς. Το ανέκδοτο εφηβικό έργο του». Εικόνες 369 (διανεμήθηκε με το Έθνος της Κυριακής 22.3.2009): 32-38. Ανακοινώθηκε η ανακάλυψη στο αρχείο του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρικού Θεραπευτηρίου ανέκδοτων ποιημάτων του Παλαμά προς τον εφηβικό του έρωτα, την Ισαβέλλα Άννινου.
 • Τσίγκου, Π. 2016. «Αθησαύριστα ποιητικά πρωτόλεια του Κωστή Παλαμά». Στο Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά. Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Κωστή Παλαμά. Τόμος Α'. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, σ. 245-262. Στο ίδιο, τόμος Β΄, βλ. Βαρελάς. Λ. 2016, «Για τη δημοσιογραφική δράση του Παλαμά στην Εφημερίδα (1887-1896)», idem, σ. 717-736: δίνει σε παράρτημα αβιβλιογράφητη επώνυμη κριτική του Παλαμά για τα Αμάραντα του Γ. Δροσίνη.

Μεμονωμένες φιλολογικές εκδόσεις έργων (επιλογή)

 • Η φλογέρα του Βασιλιά. Φιλολογική επιμέλεια: Κ. Γ. Κασίνης. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1989.
 • Σονέτα. Φιλολογική επιμέλεια Κάρολος Μητσάκης. Αθήνα: Γκοβόστης, 1994.
 • Τρισεύγενη. Φιλολογική επιμέλεια: Βάλτερ Πούχνερ. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1995.
 • Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Ίαμβοι και ανάπαιστοι. Φιλολογική επιμέλεια: Β. Αθανασόπουλος. Αθήνα: Συλλογή, 1995
 • Φοινικιά. Πρόλογος Ηλία Λάγιου. Αθήνα: Ιδεόγραμμα, 1997. [Από τις ίδιες εκδόσεις τα επόμενα χρόνια κυκλοφορούν και άλλες ποιητικές συλλογές του Παλαμά].
 • Ο Τάφος, Ο Κύκλος του Τάφου, Ο Πρώτος Λόγος των Παράδεισων. [Πρόλογος] Ηλία Λάγιου. Αθήνα: Ιδεόγραμμα, 1998.
 • Ελλάς και Μεσολόγγι. Πρόλογος Κ. Γ. Κασίνης, επιμέλεια-μεταγραφή-γλωσσάριο Β. Διοσκουρίδης. Αθήνα: Καστανιώτης - Διάττων, 2003 / Μεσολλόγι: Πινακοθήκη Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας (συλλεκτική έκδοση).
 • Η ασάλευτη ζωή. Εισαγωγή: Βρασίδας Καραλής. Επιμέλεια - Γλωσσάριο: Ηλίας Λάγιος. Αθήνα: Ιδεόγραμμα 2004.
 • Σατιρικά Γυμνάσματα. Νέα σχολιασμένη έκδοση Ξ. Α. Κοκόλη. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005.

Στο Μαστροδημήτρης (2003) -βλ. παρακάτω- περιλαμβάνεται κριτική έκδοση τριών σονέτων με τίτλο «Καλυψῴ Κ. Κατσίμπαλῃ» [πρώτη δημοσίευση στο περ. Εκηβόλος 14 (Άνοιξη 1986): 1400-1404].

Ανθολογίες (επιλογή)

 • Εκλογή από το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά 1886-1936 (με πρόλογο του Λ. Κ. Παλαμά), Αθήνα: τυπ. «Εστία», 1937.
 • Κωστή Παλαμά, Ανθολογία, Εκλογή: Γ. Κ. Κατσίμπαλη και Ανδρέα Καραντώνη, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1973.
 • Κωστής Παλαμάς, Κ' έχω από σας μια δόξα να ζητήσω. Επιμέλεια και ανθολόγηση Ηλίας Λάγιος, Αθήνα: Ερμής, 2001.
 • Ανθολογία Κωστή Παλαμά. Επιλογή Κ. Γ. Κασίνης. Αθήνα: Πατάκης, 2003.
 • Κωστής Παλαμάς: Πλάστης κ΄ εγώ μ΄ όλο το νου και μ΄όλη την καρδιά μου : Εργοβιογραφία, ανθολογία, απαγγελία. Aνθολόγηση Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Α. Καραντώνης · επιμέλεια Κώστας Χατζηαντωνίου · ανθολόγηση Κώστας Χατζηαντωνίου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Η Καθημερινή, 2014. (Έλληνες Ποιητές · 3). Πρόλογος, επιτομή, επιμέλεια: Κώστας Χατζηαντωνίου. Διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την εφημερίδα Καθημερινή 1.3.2014. Περιέχει: CD με απαγγελίες ποιημάτων από τον Κωστή Παλαμά και τον Γιώργο Κατσίμπαλη (Copyright: Lyra).

Για μεταφράσεις ποιημάτων του Παλαμά, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί τη βάση βιβλιογραφίας «Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες» στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

Βασική βιβλιογραφία (επιλογή)

Δεν καταλογογραφούνται εξαντλητικά τα άρθρα που περιλαμβάνονται στα αφιερώματα περιοδικών που καταγράφονται παρακάτω. Για τους σύμμεικτους τόμους, δίνονται ενδεικτικά περιεχόμενα, βλ. τώρα όμως την ψηφιακή βάση "Σύμμεικτα της νεοελληνικής φιλολογίας".

 • Agapitos, P. 1994. «Byzantium in the poetry of Kostis Palamas and C.P. Cavafy». Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 2: 1-20.
 • Άγρας, Τ. 1980. Κριτικά. Καβάφης-Παλαμάς. Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος. Αθήνα: Ερμής, Ι. 119-190.
 • Αθανασοπούλου, Μ. 2011. Το Ελληνικό Σονέτο (1895-1936): Μια μελέτη ποιητικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Ανδρειωμένος, Γ. 2014. Ο Παλαμάς και η πολιτική στην πρώιμη και ύστερη φάση της ζωής του. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
 • Ανδριώτης, Ν. Π. 1943. «Η γλώσσα του Παλαμά», Νέα Εστία, 397: 235-236.
 • Αποστολίδου, Β. 1992. Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Θεμέλιο.
 • Beaton, Roderick 2015. Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
 • Beaton, R. 1996. Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Βουτιερίδης, Η. 1923. Κωστής Παλαμάς. Το ποιητικό του έργο. Αθήνα: Ζηκάκης.
 • Βουτουρής, Π. 2006. Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα: Παλαμάς - Νίτσε. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Βουτουρής, Π. επιμ. 2007. Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής και ο κριτικός. Αθήνα: Μεσόγειος.
 • Γαραντούδης, Ε. 2005. Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά. Όψεις της ποίησής του και της σύγχρονης πρόσληψής της. Αθήνα: Καστανιώτη.
 • Γαραντούδης, Ε., επιμ. 2016. Εισαγωγή στην ποίηση του Παλαμά: επιλογή κριτικών κειμένων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Για τα αναλυτικά περιεχόμενα βλ. την ψηφιακή βάση "Σύμμεικτα της νεοελληνικής φιλολογίας". Περιλαμβάνεται εκτενής εισαγωγή του επιμελητή, χρονολόγιο [1859-1943] του Κ.Γ. Κασίνη, και ανθολογούνται κείμενα για τον Παλαμά από τους Κ. Χατζόπουλο. Γ. Μ. Αποστολάκη, Γ. Ψυχάρη, Α. Καραντώνη, Ν. Κάλας, Τ. Άγρα, Α. Σικελιανό, Ι. Συκουτρή, Γ. Θεοτοκά, Κ. Τσάτσο, Κ.Θ. Δημαρά, Γ. Σεφέρη, Ν. Ζαχαριάδη, Αιμ. Χουρμούζιο, Γ.Θ. Βαφόπουλο, Ξ.Α. Κοκόλη, Κ.Γ. Κασίνη, Β. Αποστολίδου, Ε. Πολίτου-Μαρμαρινού, David Ricks, Ν. Βαγενά, Δ. Καψάλη, Ά. Κατσιγιάννη, Η. Λάγιο, Α. Σαμουήλ, Π. Βουτουρή, Φρ. Αμπατζοπούλου, R. Beaton, Ν. Δεληγιαννάκη, Ε. Γαραντούδη.
 • Δασκαλόπουλος, Δ. 1997. «Κωστής Παλαμάς», Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1880-1900). Αθήνα: Σοκόλης. Η΄: 126-150.
 • Δημαράς, Κ. Θ. 1947. Κωστής Παλαμάς. Η πορεία του προς την τέχνη. Αθήνα: Ίκαρος.
 • Δόξας, Ά. 1959. Παλαμάς. Ψυχολογική ανάλυση του έργου του και της ζωής του. Αθήνα: Εστία.
 • Ζαχαριάδης, Ν. 1945. Ο αληθινός Παλαμάς. Αθήνα: Τα Νέα Βιβλία [έκδοση τέταρτη]. Διαθέσιμο στα Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ.
 • Ζώρας, Γ. Θ. 1959. Ο Κωστής Παλαμάς ποιητής της εθνικής παράδοσης. Αθήνα.
 • Θεοτοκάς, Γ. 1994. Πνευματική πορεία. Αθήνα: Εστία.
 • Θρύλος, Ά. 1924. Κωστής Παλαμάς. Αθήνα: Αθηνά.
 • Καραβιάς, Π. 1960. Ο Παλαμάς αντιποιητικός. Αθήνα: Δίφρος.
 • Καραντώνης, Α. επιμ. 1955. Παλαμάς - Σικελιανός - Καβάφης. Αθήνα: Αετός.
 • Καραντώνης Α. 1929. Εισαγωγή στο παλαμικό έργο. Αθήνα: Εστία.
 • ---. 1932. Γύρω στον Παλαμά. Αθήνα: Εστία.
 • ---. 1977. Φυσιογνωμίες, τ. Α΄. Αθήνα: Παπαδήμας.
 • Καράογλου, Χ.Λ. 2007. «Σημειώματα στο περιθώριο. 1. Ευτράπελα και μη: Γεώργιος Εξαρχόπουλος Ματθαίου, 2. Φιλολογικά ζητούμενα (Κωστής Παλαμάς)». Κονδυλοφόρος 6: 140-149.
 • ---. 2004. «Ο Παλαμάς και η "νοημοσύνη των πορτιέρηδων". Ο ποιητής και το κοινό του: Μια πολύκροτη σχέση». Κονδυλοφόρος 3: 83-104.
 • Καρβέλης, Τ. 1991. «Από τον ανόθευτο λυρισμό των Καημών της λιμνοθάλασσας στην αιχμηρή γλώσσα των Σατιρικών γυμνασμάτων». Δεύτερη ανάγνωση. Κριτικά κείμενα 1984-1991. Αθήνα: Σοκόλης, 75-91.
 • Κασίνης, Κ. Γ. 1980. Η ελληνική λογοτεχνική παράδοση στη «Φλογέρα του Βασιλιά». Συμβολή στην έρευνα των πηγών. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Κοκόλης, Ξ. Α. 1999. Σαρκολατρεία. Μια αποσιωποιημένη διάσταση της ποίησης του Κωστή Παλαμά. Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης.
 • ____. 1981. «Οι προβληματισμοί της κριτικής και ο Παλαμάς, 1880-1910», Η κριτική στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, 79-144.
 • Κοντογιάννη, Β. 2016. «Ο Κωστής Παλαμάς και οι Χίλιες και Μία Νύχτες: σκιάσεις και φωτισμοί ενός διαλόγου». Σύγκριση 25: 61-70. Διαθέσιμο doi: http://dx.doi.org/10.12681/comparison.10001.
 • Κοσσυφίδου Μ. επιμ. 2009. «Εμένα μου πρέπει το τραγούδι…». Η μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά. Πάτρα: Δήμος Πατρέων.
 • Κουτσουρέλης Κ. 2010. «Δυστοπία, δυσθυμία, αγορά. Οι Πατρίδες του Κωστή Παλαμά». Πλανόδιον 49
 • Κριαράς, Ε. 1997. Κωστής Παλαμάς. Ο αγωνιστής του δημοτικισμού και η κάμψη του. Αθήνα: Γκοβόστης.
 • Κρόκου, Ζ. 2011. Η σύνθεση και η σχηματικότητα στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά. Αθήνα: Γρηγόρη.
 • Λαμπράκη-Παγανού, Α. & Γ. Δ. Παγανός. 1994. Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς. Αθήνα: Πατάκης.
 • Λαδογιάννη, Γ. 2010. Εποχές της Κριτικής. Μελέτες για την κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Αθήνα: Μανδραγόρας. [Περιλαμβάνει τα άρθρα: «Το ποιητικό δράμα. Κωστής Παλαμάς», «Ο Σολωμός στην κριτική του μεσοπολέμου. Κωστής Παλαμάς, Γιάννης Αποστολάκης, Κώστας Βάρναλης», «1930, δεκαετία του θεωρητικού συγκρητισμού: Κωστής Παλαμάς, Τέλλος Άγρας, Νικόλαος Κάλας»]
 • Lascaris, P. 1944. Hommage à Palamas : 8 décembre 1943 [Conférence faite à la Sorbonne par Mlle P. Lascaris]. Παρίσι: Université. Institut d'etudes byzantines et neo-helleniques.
 • Λεμπέσγκ, Φ. - Δ. Ε. Ευαγγέλου. επιμ. 1932. Δώδεκα άρθρα για τον Παλαμά. Αθήνα: τυπογραφείο Εστία.
 • Μαστροδημήτρης, Π. Δ. 2003. Παλαμικά. Μελετήματα και Άρθρα (1973-2003). Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Μαυρέλος, Ν. 2005. «Ψυχάρης - Παλαμάς - Επισκοπόπουλος: Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας διαμάχης». Στον τόμο: Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (επιμ.), Ο Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, πρακτικά της ΙΑ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 379-391.
 • Μιχαλόπουλος, Φ. 1994. Ο Κωστής Παλαμάς. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Μόσχος, Ε. Ν. 1993. Η μεταφυσική αγωνία στον Παλαμά. Αθήνα: Παπαδήμας.
 • Ξενόπουλος, Γ. 1943. «Ο Παλαμάς από κοντά». Νέα Εστία 397: 7-26.
 • Ξούριας, Γ., Θεοδόση Λ., Μούστου Σ. 2010. Κατάλογος της Βιβλιοθήκης Κωστή Παλαμά. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Μόσχος Ε.Ν. επιμ. 2003 Κωστής Παλαμάς. Εξήντα χρόνια από το θάνατό του (1943-2003). Αθηνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ. 1944. Τα πρόσωπα και τα κείμενα Γ΄. Κωστής Παλαμάς. Αθήνα: Αετός.
 • Παπανικολάου, Β. 2012. «Ιστορι(ογραφικά) ζητήματα και θεατρολογικά διλήμματα με αφορμή τη διένεξη Κωνσταντίνου Χρηστομάνου με τον Κωστή Παλαμά για το ανέβασμα της "Τρισεύγενης"». Σκηνή 4: 1-15.
 • Παπανούτσος, Ε. Π. 1949. Παλαμάς-Καβάφης-Σικελιανός. Αθήνα: Ι. Μ. Σκαζίκης.
 • Πολίτης, Λ. 1959. Ερμηνεία της «Ασάλευτης ζωής» του Κωστή Παλαμά. Α΄. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Θεσσαλονίκη: έκδ. Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 24-37.
 • ____.1973. Μετρικά. Παλαμάς - Σικελιανός. Το σονέτο. Θεσσαλονίκη.
 • ____. 1995. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 8η έκδ. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
 • Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. 1976. Ο Κωστής Παλαμάς και ο Γαλλικός Παρνασσισμός. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθήνας.
 • ____. 2003. Κωστής Παλαμάς 2003: 60 χρόνια από το θάνατό του. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • ____. 2009. Συγκριτική φιλολογία: απο τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αικ. (επιστ. ευθύνη) 2011. Κωστής Παλαμάς, Πρακτικά Ημερίδας, Ακαδημία Αθηνών 16 Δεκεμβρίου 2009. Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Πούχνερ, Β. 1995. Ο Παλαμάς και το θέατρο. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Ricks, D. 1996. «Palamas and the ancient myth of the poet». Στο P .Mackridge (επιμ.), Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry: Essays in memory of C. A. Trypanis. Λονδίνο: Frank Cass.
 • ____. 2013. «Lucretian moments in modern Greek poetry». Στο D. Tziovas (επιμ), Re-imagining the past: antiquity in modern Greek Culture. Οξφόρδη: Oxford University Press, 252-265.
 • Σαμουήλ, Α. 2007. Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Σαχίνης, A. 1993. Ένας επικός ύμνος του ελληνισμού. «Η φλογέρα του βασιλιά» του Παλαμά. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • ____. 1994. Ο Παλαμάς και η κριτική. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Σκαρτσής Σ., επιμ. 1992. Πρακτικά ενάτου συμποσίου ποίησης: Κωστής Παλαμάς, η εποχή του και η εποχή μας, Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις.
 • Stylianidou, Maria. 2013. «Palamas as verse translator: A study of ξανατονισμένη μουσική». Syn-Thèses 6: ηλ. έκδοση http://ejournals.lib.auth.gr/syn-theses/article/view/5125
 • Στυλιανίδου, Μαρία 2015. «Ο Παλαμάς ως μεταφραστής του Sully Prudhomme». Στο Ε. Κουρδής - Ε. Λουπάκη (επιμ.), Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων.Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, ηλ. έκδοση: http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/speakers.php
 • Συκουτρής, Ι. 1936. Ο Δωδεκάλογος του γύφτου του Κ. Παλαμά : Δύο διαλέξεις. Αθήνα: χ.ε. [=Τα Νέα Γράμματα 2 (1936): 464 - 574.
 • Τζιόβας, Δ. 2005. Από τον λυρισμό στον μοντερνισμό. Πρόσληψη, ρητορική και ιστορία στη νεοελληνική ποίηση. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Τσάτσος, Κ. 1936. Παλαμάς. Αθήνα: τυπ. Εστίας.
 • Τσούπρου, Στ. 2016. «Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης». Σύγκριση 25: 99-114.
 • Φιλοκύπρου Ε. 2006. Παλαμάς, Καρυωτάκης, Σεφέρης, Ελύτης. Η διαρκής ανεπάρκεια της ποίησης. Αθήνα: Μεσόγειος.
 • ____.1997. «Δύο όψεις του Λόγου στην ποίηση του Παλαμά», Ελληνικά 47.1: 95-111.
 • ____. 1995. «Κάτω από τον Ίσκιο του Λόγου του Δημιουργού. Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου, ο Δελφικός Λόγος, ο Ερωτικός Λόγος και ένας Διάλογος με τον Gérard de Nerval», Σύγκριση 6: 54-77.
 • Fletcher,R. 1984. Kostes Palamas. A Great Modern Greek Poet. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
 • Χατζηγιακουμής, Μ. Κ. 1970. Κωστής Παλαμάς. Διονύσιος Σολωμός. Αθήνα: Ερμής.
 • Χατζής, Δ. 1963. «Κωστής Παλαμάς». Πυρσός (Δίμηνο εικονογραφημένο εκπολιτιστικό μορφωτικό περιοδικό) 1: 16-19. Διαθέσιμο στα Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ.
 • Hirst, A. 2004. God and the Poetic Ego: The Appropriation of Biblical and Liturgical Language in the Poetry of Palamas, Sikelianos and Elytis. Oxford: Peter Lang.
 • Χουρμούζιος, Αιμ. 1944. Ο Παλαμάς και η εποχή του Α΄. Αθήνα: Πήγασος Α.Ε., 1944 και Β΄-Γ΄, Αθήνα: Διόνυσος, 1959-1960.
 • 2006. Κωστής Παλαμάς: εξήντα χρόνια από το θάνατό του. Β΄ Διεθνές Συνέδριο, Γραμματολογικά - Εκδοτικά - Κριτικά - Ερμηνευτικά ζητήματα, Πρακτικά (δίτομο). Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά 2006. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • 2010. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου Ι. Π. Μεσολογγίου, 19-20 Ιουνίου 2009: Ο Κωστής Παλαμάς σήμερα. 150 χρόνια από τη γέννησή του. Αθήνα: Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • 2016. Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά. Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Κωστή Παλαμά. Τόμ. Α΄ - Β΄. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας"..

Αφιερώματα περιοδικών (επιλογή)

 • Νέα Ζωή 6 (1925) [1926].
 • Ελληνίς 16 (1936).
 • Κυπριακά Γράμματα 7-8 (1936).
 • Τα Νέα Γράμματα 5-6 (1936). Αναλυτικά περιεχόμενα της ανατύπωσης του αφιερώματος από τις εκδ. Γκοβόστη (1960;) στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα της Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • Πάφος 8 (1936).
 • Γράμματα (Τεύχος επιμνημόσυνηνο του Κωστή Παλαμά, 1943).
 • Νέα Εστία 397 (Χριστούγεννα 1943) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Παλαμικά Γράμματα 1-3 (1943-44). Βραχύβιο περιοδικό.
 • Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1949).
 • Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 9 (1950).
 • Νέα Εστία 568 (1951) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Ελληνική Δημιουργία 114 (1952).
 • Νέα Εστία τεύχη 592, 593 (1952) [ανέκδοτα παλαμικά κείμενα από το αρχείο Χρ. Ευαγγελάτου: αλληλογραφία και ποιήματα των ετών 1874/5-1877. Η δημοσίευση έμεινε ημιτελής, καθώς δημοσιεύεται μόνο η αλληλογραφία, και συνεχίζεται στα τεύχη της Νέα Εστίας 759 και 760, βλ. το σημείωμα του Κ. Σ. Κώνστα στη Νέα Εστία 760 (1959): 338- 339].
 • Πνευματική Ζωή 13 (1953).
 • Νέα Εστία 616 (1953) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 736 (1958) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 758, 760 (1959) *βλ. και τη σημείωση παραπάνω για τα τεύχη 592-593 [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Παρνασσός 1 (1959).
 • Πορεία 33-34 (1959).
 • Νέοι Σταθμοί 4-5 (1959).
 • Σήμερα: στα τεύχη από τον Οκτώβριο του 1961 ώς τον Απρίλιο του 1963 δημοσιεύεται η σειρά «Τα πρώτα άγνωστα κείμενα του Παλαμά».
 • Η Αυγή 3.3.1963: Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά, 20 χρόνια απο τον θάνατό του [διαθέσιμο στα Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ]
 • Νέα Εστία 856 (1963) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 952 ((1967) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 1024 (1970) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 1048 (1971) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 1096 (1973) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Κριτικά Φύλλα 12 (1973).
 • Γράμματα 2 (1976).
 • Νέα Εστία 1168 (1976) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 1312 (1982) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Καινούργια εποχή Β' 26-27 (1982-3)
 • Τετράδια Ευθύνης 21 (1983). Αφιέρωμα με τίτλο Επιστροφή στον Κωστή Παλαμά : σαράντα χρόνια από τον θάνατό του. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα της Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • Νέα Εστία 1384 (1985) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Νέα Εστία 1408 (1986) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Εκηβόλος 14 (1986).
 • Η λέξη 114 (1993).
 • Νέα Εστία 1595 (Χριστούγεννα 1993) [ψηφιακό αρχείο ΕΚΕΒΙ].
 • Φιλολογική 45 (1993)
 • Διαβάζω 334 (1994).
 • Φιλολογική (1994).
 • Νέα Εστία 1648 (1996).
 • Νέα Εστία 1672 (1997).
 • Κ 3 (2003).
 • Αντί 793-794 (2003).
 • Διαβάζω 446 (2003).
 • Παρουσία 26 (2003).
 • "Κωστής Παλαμάς. Τα χρόνια του και τα χαρτιά του", εφ. Καθημερινή (ένθετο Επτά Ημέρες, 30.3.2003).
 • Νέα Εστία 1771 (2004).
 • Θέματα Λογοτεχνίας 25 (2004)
 • Αχαϊκά 15 (2009).

Δικτυακές πηγές - Τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ

© 2014 Άγγελα Γιώτη & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τελευταία ενημέρωση-προσθήκες: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Νοέμβριος 2016.