Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
 • Λεπτομέρεια από την προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού, έργο αγνώστου ή του Προσαλέντη (1856;). Βρίσκεται στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.

 • Θυρεός οικογένειας Σολωμού

 • Το σπίτι του Σολωμού στη Ζάκυνθο, πριν καταστραφεί από τους σεισμούς του 1853 [πηγή: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου]

 • Η χρυσή σφραγίδα του ποιητή με το μονόγραμμα στο κέντρο είχε γραμμένη περιμετρικά τη φράση "VERUM AMO VERUM VOLO " (=Την αλήθεια αγαπώ την αλήθεια θέλω)

 • Χαρακτικό του Τάσσου που κοσμεί το εξώφυλλο του αφιερωματικού τεύχους της Νέας Εστίας 104, ετ.ΝΒ΄, Χριστούγεννα 1978, αρ.1235 [ψηφιακό αρχείο στο ΕΚΕΒΙ]

 • Σωτήρης Σόρογκας, εικονογράφηση για τη Γυναίκα της Ζάκυθος (χειμώνας 1997) [πηγή: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου]

 • «Η Δόξα». Έργο του Ν. Γύζη για την έκδοση Διονύσιου Σολωμού, Άπαντα τα ευρισκόμενα. Μετά προλόγου περί του βίου και των έργων του ποιητού υπό Κωστή Παλαμά και μετά πέντε φωτοτυπιών κατά σχεδιογραφήματα Ν. Γύζη και Γ. Ιακωβίδου. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1901. Το σχεδιογράφημα συνοδεύει το επίγραμμα «Η καταστροφή των Ψαρών».

Εργογραφία

Πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις

1822

Rime Improvvisate dal Nobil Signore Dionisio Conte Salamon, Zacintio. Corfù: Nella stamperia del governo.

1823

Rime Improvvisate dal Nobil Signore Dionisio Conte Salamon, Zacintio. Edizione seconda. Corfù: Nella stamperia del governo [2η έκδοση].

1825

Διονυσίου Σαλωμού Ζακυνθίου. Ύμνος εις την Ελευθερίαν. Dithyrambe sur la Liberté par Dionysios Salamos de Zante. Traduit du grec moderne par Stanislas Julien. Α Paris: De l'imprimerie de Firmin Didot.

Ύμνος εις την Ελευθερίαν έγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος τον Μάιον Μήνα 1823. Ιnno alla Libertàa Dionisio Solomos da Zacinto scrisse il Mese di Maggio 1823. Volgarizzato in prosa italiana da G. Grassetti Prof. di Lettere Italiane e Latine in Zante. Edizione III.Eν Μεσολλογίω: Εκ της τυπογραφίας Α. Μεσθενέως.

1944

Διονυσίου Σολωμού.H Γυναίκα της Ζάκυνθος. Νέα έκδοση φροντισμένη από τον Λίνο Πολίτη. Αθήνα: Ίκαρος.

1982

Τσαντσάνογλου, Ε. 1982. Μία λανθάνουσα σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Εκδοτική δοκιμή. Αθήνα: Ερμής.

Άλλες δημοσιεύσεις (επιλογή)

Από την έκδοση των Ευρισκομένων έως την έκδοση των Αυτόγραφων Έργων

1859. Πολυλάς, Ι. Διονυσίου Σολωμού τα Ευρισκόμενα. Εν Κερκύρα: δαπάνη Αντωνίου Τερζάκη.

1880. Δε Βιάζης, Σπ. Άπαντα Διονυσίου Σολωμού, ήτοι τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα, μετά προσθήκης πλείστων ανεκδότων, προλεγομένων και σημειώσεων, εκδιδόμενα υπό Σ. Χ. Ραφτάνη. Ζάκυνθος: Τυπογραφείο Ο Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη.

1901. Πολίτης, Ν. Γ. επιμ. Διονυσίου Σολωμού τα Ευρισκόμενα. Μετά προλόγου περί του βίου και των έργων του ποιητού υπό Κωστή Παλαμά και μετά πέντε φωτοτυπιών κατά σχεδιογραφήματα Ν. Γύζη και Γ. Ιακωβίδου. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Μαρασλή.

1927. Καιροφύλας, Κ. Διονυσίου Σολωμού Ανέκδοτα Έργα. Αθήνα: Εκδόσεις Στοχαστή.

1948-1991. Πολίτης, Λ., επιμ. 1948, 1955, 1960, 1991. Διονυσίου Σολωμού Άπαντα. τόμ. Α: Ποιήματα, τόμ. Β: Πεζά και Ιταλικά. τόμ. Β (Παράρτημα): Ιταλικά (Ποιήματα και πεζά). τόμ. Γ: Αλληλογραφία. Επιμέλεια Λίνος Πολίτη. Μετάφραση Λίνος Πολίτης σε συνεργασία Γ. Ν. Πολίτη. Αθήνα: Ίκαρος.

1954. Τωμαδάκης, Ν. Β., επιμ. Διονύσιος Σολωμός. Αθήνα: Αετός.

1964. Πολίτης, Λ., επιμ. Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα. τόμ. Α': Φωτοτυπίες. τόμ. Β': Μεταγραφή. Επιμέλεια Λίνος Πολίτης. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από την έκδοση των Αυτόγραφων Έργων έως το 2014

1970, 1972. Παπανικολάου, Γ. Ν. Διονυσίου Σολωμού Άπαντα. τόμ. Α΄: Το ελληνόγλωσσο έργο του, τόμ. Β': Το ιταλόγλωσσο έργο του. Αθήνα: Παπαδήμας.

[1978] χ.χ. Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Λ. Ο "Κρητικός" του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Μια νέα έκδοση του ποιήματος. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

[1978] 1982. Τσαντσάνογλου, Ε. Μία λανθάνουσα σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Εκδοτική δοκιμή. Αθήνα: Ερμής.

1979.Κεχαγιόγλου, Γ. «Προτάσεις για τον "Πόρφυρα" του Σολωμού». Στο Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη: [χ.ο.].153-184.

1984. Καλοσγούρος, Γ. Διονυσίου Σολωμού Τα ιταλικά ποιήματα. Πρόλογος με μετάφραση Γεωργίου Καλοσγούρου. Αθήνα: Τυπογραφείο Κείμενα.

1986. Σαββίδης, Γ. Π. «Εισήγηση σε μια νέα ανάγνωση της "Γυναίκας της Ζάκυθος"». Περίπλους 9-10: 11-28.

1987. Καββαδίας, Σπ. Α. «Για μια νέα έκδοση της "Γυναίκας της Ζάκυθος" του Σολωμού». Περίπλους 13-14: 49-53.

1987. Μerlier, O. Solomos, La Vision prophétique du moine Dionisios ou la Femme de Zante, essai d'anastylose de l'oevre. Introduction-traduction-commentaires par Octave Merlier. Paris: Les Belles Lettres.

[1988] 2001. Αγγελόπουλος, Π. Δ. Σολωμού, Α' Σχεδίασμα των "Ελεύθερων Πολιορκισμένων". Ελληνικά 51/2: 295-333.

1988. Καββαδίας, Σπ. Α. «Εκδοτική δοκιμή στον "Πόρφυρα" του Δ. Σολωμού». Πόρφυρας 47: 7-24.

1989. Κεχαγιόγλου, Γ. «Προτάσεις για το "Carmen Seculare" του Σολωμού». Αριάδνη 5: 407-431.

1989. Τικτοπούλου, Κ. «Aκαδημίας Aθηνών αρ. 66: αντίγραφο Πολυλά. (Ένα λανθάνον χειρόγραφο του Σολωμού)». Mολυβδο-κονδυλο-πελεκητής 1: 43-55.

1991. Τσαντσάνογλου, Ε., επιμ. Διονυσίου Σολωμού Η Γυναίκα της Ζάκυθος. Όραμα του Διονυσίου Ιερομόναχου εγκάτοικου εις ξωκλήσι Ζακύνθου. Εισαγωγή, αναλυτική έκδοση, Σημειώσεις-σχόλια Ελένης Τσαντσάνογλου. Ηράκλειον: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η έκδοση περιλαμβάνει όλο το επεξεργασμένο υλικό των χειρογράφων.

1993. Τσαντσάνογλου, Ε., επιμ. Διονυσίου Σολωμού Η Γυναίκα της Ζάκυθος. Όραμα του Διονυσίου Ιερομόναχου εγκάτοικου εις ξωκλήσι Ζακύνθου. Εικονογράφηση: Χρόνης Μπότσολγου. Το κείμενο που συνοδεύει την εικονογράφηση αντιστοιχεί στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας του έργου και, σε επίμετρο, το ελλιπές κείμενο του τρίτου σταδίου. Αθήνα: Ωκεανίδα. Βλ. τώρα τη νέα έκδοση του 2016.

[1994] 2007. Αλεξίου, Στ., επιμ. Διονυσίου Σολωμού Ποιήματα και Πεζά. Δεύτερη έκδοση επαυξημένη. Επιμέλεια - εισαγωγή Στυλιανός Αλεξίου. Αθήνα: Στιγμή.

1995. Di Salvo I., επιμ. Dionisios Solomòs. Visione di Dionisio. La Donna di Zante. Palermo: L'epos.

1995.Καββαδίας Σπ. Α. «Δ.Σολωμού, "Carmen Seculare" (Ολοκληρωμένο ποίημα)». Πόρφυρας 75: 35-41.

1997. Βελουδής, Γ., επιμ. Διονυσίου Σολωμού «Στοχασμοί» στους «Ελεύθερους Πολιορκισμένους». Ιταλικό κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια. Αθήνα: Περίπλους.

1998. Τικτοπούλου, Κ. «Oι "Στοχασμοί" του Σολωμού στους Eλεύθερους Πολιορκημένους». Στο 2+7 εισηγήσεις για το Διονύσιο Σολωμό. Αθήνα: Eκδόσεις Περίπλους. 95-107.

1998-2012. Τσαντσάνογλου, Ε. & Τικτοπούλου Κ., επιμ. Διονυσίου Σολωμού, Αυτόγραφα Έργα, Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη, Ενότητες 1-15, επιμ. Λ. Πολίτη - επιμ. 2ης αναθεωρημένης έκδοσης Ελένη Τσαντσάνογλου & Κατερίνα Τικτοπούλου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

2000. Ζώρας Γερ. Γ., επιμ. Dionisio Conte Salamon, Zacintio, Rime Improvvisate (1822). Φιλολογική επιμέλεια, μετάφραση Γεράσιμος Γ. Ζώρας. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη [Νεοελληνική Βιβλιοθήκη].

2003. Τικτοπούλου, Κ. Δύο επιμνημόσυνα ποιήματα του Σολωμού. Εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον και Νεκρική Ωδή ΙΙ. Αναλυτική και χρηστική έκδοση. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2005. Καββαδίας, Σπ. Α. «Η σάτιρα του Διον. Σολωμού: "Εις Γεώργιον Κομούτον"». Κεφαλληνιακά Χρονικά 10: 21-40.

2005. Καψωμένος, Ε., επιμ. Διονύσιος Σολωμός, Ο βίος, το έργο, η ποιητική του. Φιλολογική μελέτη και έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

2006. Βελουδής, Γ., επιμ. Διονυσίου Σολωμού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι. Ερμηνευτική έκδοση. Εισαγωγή-Κείμενο-Σχόλια. Αθήνα: Πατάκης.

2007. Βλάχος, Δ. Διονύσιος Σολωμός. Ελεύθεροι Πολιορκημένοι [Β΄ Σχεδίασμα]. Τα ιταλικά περικείμενα. Εισαγωγή-Μετάφραση Διομήδης Βλάχος, Αθήνα: Γαβριηλίδης.

2007. Δημηρούλης, Δ., επιμ. Διονύσιος Σολωμός. Έργα, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή - επιμέλεια - σχόλια Δημήτρης Δημηρούλης. Συνοδεύεται από CD. Διαβάζει η Λυδία Κονιόρδου. Αθήνα: Μεταίχμιο.

2008. Βελουδής, Γ., επιμ. Διονύσιος Σολωμός. Ποιήματα και πεζά. Φιλολογική επιμέλεια Γιώργος Βελουδής. Αθήνα: Πατάκης.

2009. Τικτοπούλου, Κ. «Ramuscelli che alla fine daranno l'Albero. Ένα ανέκδοτο σατιρικό σύνθεμα του Σολωμού. Πρόδρομη δημοσίευση». Κονδυλοφόρος 8: 9-37.

2016. Τσαντσάνογλου, Ε., επιμ. Διονυσίου Σολωμού Η Γυναίκα της Ζάκυθος.. Εισαγωγή, κείμενο, γλωσσάρι Ελένης Τσαντσάνογλου. Επιλεγόμενα Κ. Τικτοπούλου. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Η χρηστική έκδοση του 1993, με εικονογράφηση του Χρόνη Μπότσογλου, περιείχε το κείμενο που αντιστοιχεί στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας του έργου και, σε επίμετρο, το ελλιπές κείμενο του τρίτου σταδίου, ενώ στη θέση του εκτενούς σχολιασμού υπήρχε η κατατοπιστική Εισαγωγή της επιμελήτριας. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει την εισαγωγή, το χρηστικό κείμενο και το γλωσσάρι της έκδοσης του 1993, πέραν αυτών όμως εμπλουτίζεται με τα Επιλεγόμενα της Κατερίνας Τικτοπούλου και με μια επιλεκτική βιβλιογραφία όπου συγκεντρώνονται οι βασικές εκδόσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις του έργου.

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

Βασική βιβλιογραφία (επιλογή)

Δεν καταλογογραφούνται εξαντλητικά τα άρθρα που περιλαμβάνονται στα αφιερώματα περιοδικών που καταγράφονται παρακάτω. Για άρθρα που δημοσιεύονται σε συλλογικούς τόμους και τα αναλυτικά περιεχόμενα των τόμων βλ. τώρα την ψηφιακή βάση "Σύμμεικτα της νεοελληνικής φιλολογίας".

 • Αγγελάτος, Δ. 1999. Το αφανές ποίημα του Διονυσίου Σολωμού. Η Γυναίκα της Ζάκυθος. Αθήνα: Βιβλιόραμα.
 • _________. 2000. «ήχος λεπτός … […] γλυκύτατο[ς], ανεκδιήγητο[ς]…». Η «τύχη» του σολωμικού έργου και η εξακολουθητική αμηχανία της κριτικής (1859-1929). Αθήνα: Πατάκης.
 • ________. 2009. Tο έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών. Αθήνα: Gutenberg.
 • Βαγενάς, Ν. 1998. «Το επίτευγμα του Σολωμού». Το Βήμα, 13 Δεκεμβρίου 1998.
 • Βελουδής, Γ. 1989. Οι γερμανικές πηγές του Σολωμού. Αθήνα: Στιγμή.
 • ________. 2000. Κριτικά στον Σολωμό.Αθήνα: Δωδώνη.
 • ________. 2004. Ο Σολωμός των Ελλήνων. Εθνική ποίηση και ιδεολογία: μια πολιτική ανάγνωση. Αθήνα: Πατάκης.
 • Γαραντούδης, Ε. 1999. «Η μυθοποίηση της ποιητικής παράδοσης. Ο Σολωμός και η ποιητική γενιά του 1970». Στο Διονύσιος Σολωμός: "Κανών" Νεοελληνικού Πνευματικού Βίου. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. 171-227.
 • _________. 2001. Οι επτανήσιοι και ο Σολωμός: όψεις μιας σύνθετης σχέσης (1820-1950). Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Γεωργαντά, Α. 2005. «Βυρωνισμός. Ο Κάλβος, ο Σολωμός και η κρίσιμη δεκαετία 1815-1824». Νέα Εστία 1777: 610-654.
 • Δάλλας, Γ. 2002. Σκαπτή Ύλη. Από τα σολωμικά μεταλλεία. Αθήνα: 'Αγρα.
 • Δεληβοριά, Μ. 2012. Διονυσίου Σολωμού Η Γυναίκα της Ζάκυθος, έχθρισσα θανάσιμη του έθνους. Ερμηνευτική δοκιμή. Αθήνα: Άγρα.
 • Δημηρούλης, Δ. 2003. Φάκελος «Διονύσιος Σολωμός». Ανατομία ενός εθνικού θρίλερ. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Ζαφειρίου, Λ. 2007. Χρονολόγιο Διονυσίου Σολωμού. Λευκωσία: Σύνδεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων.
 • Ζαμπέλιος, Σπ. 1859. Πόθεν η κοινή λέξις "τραγουδώ". Σκέψεις περί της ελληνικής ποιήσεως. Αθήναι.
 • Ζώης, Λ. Χ. 1963. Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου. Ι, Ιστορικόν και Βιογραφικόν. ΙΙ, Λαογραφικόν. Αθήνα: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.
 • Ζώρας, Γ. 1998-1999. «Ο Σολωμός και η Ιταλία». Περίπλους 46-47: 126-146.
 • Καββαδίας, Σπ. Κ. 1987. Η λαϊκή ζωή και γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του Διονυσίου Σολωμού. Ζάκυνθος: Περίπλους.
 • Ιατρού, Μ. 2011. «Εψές είδα στον ύπνο μου… ». Μελέτες για το ονειρικό θέμα στη νεοελληνική ποίηση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Καλταμπάνος, Ν. 1990. «Η στιγμή του αποκαλυπτικού ύψιστοι στον Κρητικό του Σολωμού». Λόγου Χάριν 1: 95-126.
 • __________. 2004. «Διονύσιος Σολωμός [1798-1857]. Καθ' οδόν προς τον γερμανικό ρομαντισμό». Επίμετρο στο Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπέλιου, επιμέλεια Α. Θ. Κίτσος-Μυλωνάς. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης. 255-298.
 • Καπάδοχος, Δ. [1992] 2005. Ο Σολωμός δέσμιος του νομικού καθεστώτος της εποχής του. Η πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του ποιητή. Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός.
 • Καψάλης, Δ. 2001. Η συνάφεια με τα πράγματα. Αθήνα. Ύψιλον/βιβλία. Ειδικότερα σσ. 32-65.
 • Καψάσκης, Σ. 1998/1. Στοιχεία βιογραφίας του Διονυσίου Σολωμού. Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός.
 • _________. 1998/2. Μοναχικοί μαυροντυμένοι περιπατητές της Κέρκυρας. Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος. Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός.
 • Καψωμένος, Ε. Γ. 1992. «Καλή 'ναι η μαύρη πέτρα σου». Ερμηνευτικά κλειδιά στο Σολωμό. Αθήνα: Εστία.
 • __________. 1998. Ανθολόγιο θεμάτων της Σολωμικής ποίησης. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [η έκδοση διατίθεται και ψηφιακά εδώ].
 • __________.1998. Ο Σολωμός και η Ελληνική Πολιτιστική Παράδοση. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [η έκδοση διατίθεται και ψηφιακά εδώ].
 • Καψωμένος, Ε. Γ., Λέτσιος, Β., Μάντζιος, Α. & Παπαστεφάνου, Β. 2008. Διονύσιος Σολωμός. Λημματικός Πίνακας λέξεων του ελληνόγλωσσου έργου. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Φιλοσοφική Σχολή [Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων].
 • Κεντρωτής, Γ. 1999. που γλυκολαμπυρίζει ωσάν το λάδι… Ο Διονύσιος Σολωμός εντρυφεί στον Όμηρο και μεταφράζει στίχους από την Ιλιάδα. Κέρκυρα: Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών.
 • _________, επιμ. 2002. γρικώντας την άπλαστη αρμονία των ουρανών. Επικήδειοι, επιτάφιοι και νεκρολογίες για τον Διονύσιο Σολωμό. Αθήνα: ύψιλον/βιβλία.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1992. «Η λεγόμενη "Σκιά του Ομήρου" και οι σολωμικές "επιφάνειες ποιητών" / "επιφάνειες σε ποιητές": μερικές αναγνωστικές αντιδράσεις». Στο Πρακτικά Δέκατου Συμποσίου Ποίησης. Διονύσιος Σολωμός (Πάτρα, 6-8 Ιουλίου 1990), επιμ. Σωκράτης Σκαρτσής. Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις. 131-177.
 • _________, επιμ. 1999. Εισαγωγή στην Ποίηση του Σολωμού. Επιλογή κριτικών κειμένων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Κονόμος, Ντ. 1958. Ο Νικόλαος Μάντζαρος και ο εθνικός μας Ύμνος. Μουσικό κείμενο σε μεταφορά και διόρθωση Σπύρου Καψάσκη. Αθήνα: Εκδότης Ιω. Καμπάνας.
 • Κριαράς, Ε. [1957] 1970. Διονύσιος Σολωμός. Ο Βίος - Το έργο. Αθήνα: Εστία.
 • Λορεντζάτος, Ζ. 1994. Μελέτες Α´. Αθήνα: Δόμος. 17-109
 • Μάκριτζ, Π. 1994. «Ο Σολωμός μεταξύ πολυγλωσσίας και μονογλωσσίας». Στο Ζητήματα Ιστορίας των Νεοελληνικών Γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 257-264.
 • _________. 1995. Διονύσιος Σολωμός. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.
 • _________. 2008. Εκμαγεία της ποίησης. Σολωμός, Καβάφης, Σεφέρης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
 • Μαλτέζου, Χ. Α. 1976. «Οι πρόγονοι του Διονυσίου Σολωμού στα Κύθηρα (Πίν. ΚΒ-ΚΓ)». Θησαυρίσματα 13: 227-244.
 • Μαρωνίτης, Δ. 2007. Διονύσιος Σολωμός. Μελετήματα. Αθήνα: Πατάκης.
 • Μύαρης, Γ.Κ., επιμ. 2007. Μνήμη Διονυσίου Σολωμού. Εκατόν πενήντα χρόνια από την κοίμησή του. Λευκωσία: Ακτή.
 • Παγκράτης, Π. 2002. «Στοιχεία για την προ-Ιταλική Παιδεία του Σολωμού». Πόρφυρας 95-98: 69-98.
 • Πανταζή, Ν. 2005. «Η πολύκροτη οικογενειακή δίκη του Σολωμού (1833). Νέα αρχειακά τεκμήρια». Νέα Εστία 1780: 86-133.
 • Παπάζογλου, Χρ. 1995. Μυστικιστικά θέματα και σύμβολα στο Carmen Seculare του Διονυσίου Σολωμού. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Παλαμάς, Κ. [1898] 1981. «Ο Σολωμός και η εθνική αγωγή». Στο Κωστής Παλαμάς. Διονύσιος Σολωμός. Επιμ. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής. Αθήνα: Εστία. 38-44.
 • Πασχάλης, Μ. 2013. «Οι ιταλικές θρησκευτικές και ποιητολογικές αφετηρίες του Ύμνου εις την Ελευθερίαν: μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση». Πόρφυρας 147-148: 7-20.
 • Πολίτης, Α. 2005. «Με της ποίησης τα
 άλογα
 δεμένα: η απορρόφηση της θρησκευτικής πίστης στην ποιητική έκφραση του Σολωμού», Ο Ερανιστής 25: 245-260.
 • __________. 2009(=2010). «Ταιριάζοντας τον Σολωµό στα µέτρα του κοινού. ''Φαρµακωµένη'', ''Εις Μοναχήν'', ''Ξανθούλα''», Κονδυλοφόρος 8: 67-80.
 • Πολίτης, Λ. [1985] 1995. Γύρω στον Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1982). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
 • Πυλαρινός, Θ. 2000. «Ο Δον Σάντο Ρόσσι ως κήρυκας της διαχρονικής ενότητας της εθνικής αποκατάστασης του Ελληνισμού». Πόρφυρας 95-96: 233-238.
 • Ροζάνης, Στ. 1985. Η αισθητική του αποσπάσματος: μια κριτική προσέγγιση στον «Λάμπρο» του Σολωμού. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν.
 • _________. 1993. Το εξόριστο όνειρο: τέσσερις σπουδές για τον Διονύσιο Σολωμό. Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία.
 • _________. 2000. Σολωμικά. Αθήνα: Ίνδικτος.
 • Σεφέρης, Γ. [1937] 1984. «Ελληνική Γλώσσα». Στο Δοκιμές Α´. Αθήνα: Ίκαρος. 64-76.
 • Σέρρας, Δ., επιμ. 1998. Ποιητών αναθήματα στον Διονύσιο Σολωμό. Επιλογή, επιμέλεια και εισαγωγή Διονύσης Σέρρας. Αθήνα: Μπάστας-Πλέσας.
 • Τικτοπούλου, Κ. 1998. «Παρατηρήσεις για τη διγλωσσία του Σολωμού: ανάμεσα στα ιταλικά και στα ελληνικά». Στο Mνήμη Eλένης Tσαντσάνογλου. Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Z´ Eπιστημονικής Συνάντησης (Θεσσαλονίκη, 25-27 Απριλίου 1997), επιμ. Χ. Λ. Καράογλου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 207-229.
 • __________, επιμ. 1998. Ο "Υμνος εις την Ελευθερίαν" του Διονύσιου Σολωμού και οι τρεις πρώτες μεταφράσεις του. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 • ___________. 2001. «Dionysios Solomos. The two great challenges: liberty and language». Στο: Greece: books and writers. Aθήνα: National Bank of Greece & Ministry of Culture. 94-98.
 • __________. 2014. «Ο κριτικός λόγος του Σολωμού». Στο Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 3-6 Νοεμβρίου 2011, Μνήμη Παν. Μουλλά, Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών. Αθήνα: Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη.
 • Τσαντσάνογλου, Ε. 1982. Μία λανθάνουσα σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Εκδοτική δοκιμή. Αθήνα: Ερμής.
 • ___________. 1988/1. «Ο πληροφοριακός λόγος και ο λόγος της τέχνης στη "Γυναίκα της Ζάκυθος" του Σολωμού». Παλίμψηστον 6-7: 17-46.
 • ___________. 1988/2. «Η ταυτότητα της Φεγγαροντυμένης στον "Κρητικό" του Σολωμού: το όραμα του ποιητή και το όραμα του ζωγράφου». ΕΕΦΣΠΘ, Τιμητικός τόμος στη Μνήμη του Λίνου Πολίτη. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 17-46.
 • Χατζηγιακουμής, Εμμ. 1968. Νεοελληνικαί πηγαί του Σολωμού. Αθήνα: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών [Βιβλιοθήκη Σ. Κ. Σαριπόλου, 1].
 • Χιώτης, Π. 1874-1877. Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως (έτη 1815-1864). Ι-ΙΙ. Ζάκυνθος [διαθέσιμο στην ψηφιακή συλλογή των Δημόσιων Βιβλιοθηκών].
 • Beaton, R. 1976. «Dionysios Solomos: the tree of poetry», Byzantine and Modern Greek Studies 2: 161-182.
 • Coutelle, L. [1977] 2009. Για την ποιητική διαμόρφωση του Διονυσίου Σολωμού (1815-1833). Μετάφραση Σ. Καψάσκης, Α. Χάχλα & Α.Αθανασοπούλου. Αθήνα: Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη. [Formation poétique de Solomos (1815-1833). Αθήνα: Ερμής. 1977.]
 • _________. 1990. Πλαισιώνοντας τον Σολωμό (1965-1989). Aθήνα: Nεφέλη.
 • Lambropoulos, V. 1988. «Incompleteness as Damnation: The Poetics of the Romantic Fragment in Dionysios Solomos' The Free Besieged». Literature as National Institution. Studies in Politics of Modern Greek Criticism. Princeton: P.U.P.: 85-99.
 • Marcheselli-Loukas, L. 1994. «Ζητήματα στιχουργίας. Ο ενδεκασύλλαβος του Σολωμού». Στο Όψεις της λαϊκής και λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας. ΕΕΦΣΠΘ, Τιμητικός τόμος στον Γιάννη Αποστολάκη. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 251-274.
 • Merlier Ο. 1957. Exposition du Centenaire de Solomos. Αθήνα: Institut Français d'Athènes.
 • Peri, Μ. 2009. «L'italiano di Solomòs». Στο Scrittori stranieri in lingua italiana, dal Cinquecento ad oggi, επιμέλεια Furio Brugnolo. Padova: Unipress. 275-296.
 • Pontani, F. M. 1940. «Le poesie italiane di Dionisio Solomòs». Επιθεώρησις [Ρώμης] 3: 324-336.
 • Rotolo, V. 1968-1969. «Il "Dialogo" sulla lingua di Dionisio Solomos». Στο Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo. Παλέρμο. 29: 13-15.
 • ________. 1988. «Dionisios Solomòs fra la cultura italiana e la cultura greca». Ιταλοελληνικά 1: 87-110.
 • Tziovas, D. 1999. «The reception of Solomos: national poetry and the question of lyricism». Byzantine and
 Modern Greek Studies 23: 164-194.
 • Vitti, Μ. 2000. «Ο Giuseppe Montani επιπλήττει τον νεαρό κόντε». Πόρφυρας: 99-104.

Αφιερώματα περιοδικών

 • Παναθήναια, τόμ. 4, τχ. 40 (1902) [διαθέσιμο στο ΑΠΘ].
 • Επτανησιακά Φύλλα 1 (1948) και 3 (1957).
 • Ελληνική Δημιουργία 1 (1948).
 • Επιθεώρηση Τέχνης, τόμ. 6, τχ. 35-36 (1957).
 • Νέα Εστία, τόμ. 62, τχ. 731 (Χριστούγεννα 1957) και τόμ. 104, τχ. 1235 (Χριστούγεννα 1978) [διαθέσιμο στο ΕΚΕΒΙ].
 • Τετράδια Ευθύνης 24 (1986).
 • Το Δέντρο 44-45 (1989) [διαθέσιμο στο ΕΚΕΒΙ].
 • Διαβάζω 213 (1989).
 • Μαντατοφόρος 41/1 (1996).
 • Η λέξη 142 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997).
 • Επτά Ημέρες της Καθημερινής (24 Μαΐου 1998).
 • γραφή 38 (Λάρισα, Καλοκαίρι 1998). Περιλαμβάνει και εργογραφία Σολωμού από τον Ιωάννη Χρ. Ζαρογιάννη.
 • Περίπλους 46-47 (Iούλιος 1998-Φεβροουάριος 1999) [διαθέσιμο στο ΕΚΕΒΙ].
 • Πόρφυρας 95-96 (Κέρκυρα, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000).
 • Επτανησιακά Φύλλα, τόμ. ΚΖ, 1-2 (Ζάκυνθος, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2007).
 • Διαβάζω 475 (2007): Μια πλάγια ματιά στον Διονύσιο Σολωμό.
 • Κονδυλοφόρος 8 (2009).
 • Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. Ε' (2010). Αφιέρωμα Σολωμός-Μάντζαρος-Πολυλάς.

Δικτυακές πηγές - Τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ

© 2014, Κατερίνα Τικτοπούλου - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβρ. 2016, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.