Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Νομίσματα

Νομίσματα με ινδικές επιγραφές. Είναι κραταιοτάτων μοναρχών, του Εβουκρατιντάζα, του Στρατάγα, του Μεναντράζα, του Εραμαϊάζα. 5 Έτσι μας αποδίδει το σοφό βιβλίον, την ινδική γραφή της μιας μεριάς των νομισμάτων. Μα το βιβλίο μάς δείχνει και την άλλην που είναι κιόλας κι η καλή μεριά με την μορφή του βασιλέως. Κι εδώ πώς σταματά ευθύς, 10 πώς συγκινείται ο Γραικός ελληνικά διαβάζοντας, Ερμαίος, Ευκρατίδης, Στράτων, Μένανδρος.

[1920]