Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Χαλδαϊκή εικών

Πριν πλάσει ο θεός Εά τον άνθρωπον, γεμάτη ήτο η γη με γόνους απεχθείς του Άψου — που ατέρμονας αβύσσους είχε σώμα — και του υγρού χάους Μουμού Ταμάτ. 5 Υπήρχαν τότε Μαχηταί με σώματα ορνέων· Λαοί κατά το σώμα άνθρωποι και κόρακες την κεφαλήν· με κεφαλάς ανθρώπων Γένη μεγάλων ταύρων κι υψηλών· και κύνες που εγάβγιζαν νυχθημερόν και είχον 10 τέσσαρα σώματα και τας ουράς ιχθύων. — Ο καλός Εά και οι λοιποί θεοί μας τα όντα εξολόθρευσαν αυτά πριν θέσωσι τον άνθρωπον εντός του Παραδείσου (εξ ού, οίμοι!, πώς έπεσεν οικτρώς).

[1896]