Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Προ της Ιερουσαλήμ

[α΄]

Έφθασαν τώρα προ της Ιερουσαλήμ. Πάθη, πλεονεξία, και φιλοδοξία, και η ιπποτική υπερηφάνεια εκ των ψυχών αυτών απεδιώχθησαν.

5 Έφθασαν τώρα προ της Ιερουσαλήμ. Εν τη εκστάσει των και εν τη κατανύξει εξέχασαν τας έριδας με τους Γραικούς, εξέχασαν το μίσος των διά τους Τούρκους.

Έφθασαν τώρα προ της Ιερουσαλήμ. 10 Κι οι Σταυροφόροι οι ακαταμάχητοι, οι άλλοτε απτόητοι και τολμηροί, είναι δειλοί και νευρικοί, δεν ημπορούν να προχωρήσουν, τρέμουν ως μικρά παιδία και ως μικρά παιδία κλαίουν, κλαίουν όλοι, 15 τα τείχη βλέποντες της Ιερουσαλήμ.

[β΄]

Έφθασαν τώρα εμπρός στην Ιερουσαλήμ. Πάθη, πλεονεξία, και φιλοδοξία, ώς κι η υπερηφάνεια η ιπποτική των, ευθύς απ’ τες ψυχές των απεβλήθησαν.

5 Έφθασαν τώρα εμπρός στην Ιερουσαλήμ. Στην έκστασι και στην κατάνυξί των εξέχασαν τες έριδες με τους Γραικούς, εξέχασαν το μίσος για τους Τούρκους.

Έφθασαν τώρα εμπρός στην Ιερουσαλήμ. 10 Κι οι Σταυροφόροι οι τολμηροί κι ακαταμάχητοι οι ορμητικοί σε κάθε των πορεία κι έφοδο, είναι δειλοί και νευρικοί και δεν μπορούν να προχωρήσουν· τρέμουν σαν μικρά παιδιά, και σαν μικρά παιδία κλαιν, κλαίνε όλοι, 15 τα τείχη βλέποντας της Ιερουσαλήμ.

[1893;]