Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Επιτάφιον

Ξένε, παρά τον Γάγγην κείμαι Σάμιος ανήρ. Επί της τρισβαρβάρου ταύτης γης έζησα βίον άλγους, μόχθου, κι οιμωγής. Ο τάφος ούτος ο παραποτάμιος

5 κλείει δεινά πολλά. Πόθος ακήρατος χρυσού εις εμπορίας μ’ ώθησ’ εναγείς. Εις ινδικήν ακτήν μ’ έριψ’ η καταιγίς και δούλος επωλήθην. Μέχρι γήρατος

κατεκοπίασα, ειργάσθην απνευστί — 10 φωνής ελλάδος στερηθείς, και των οχθών μακράν της Σάμου. Όθεν νυν ουδέν φρικτόν

πάσχω, κι εις άδην δεν πορεύομαι πενθών. Εκεί θα είμαι μετά των συμπολιτών. Και του λοιπού θα ομιλώ ελληνιστί.

[1893]