Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Κυανοί οφθαλμοί

Διά την περιφρόνησιν οι ζωηροί φωστήρες δεν έγιναν αυτοί, ωραία Κιρκασία. Ουχί οργής, αλλά χαράς και έρωτος λαμπτήρες, της ευφροσύνης αφειδείς δοτήρες, 5 της ηδονής υπόσχεσις γλυκεία.

Προς πείσμα αν εγένοντο καρδίας ερωτύλου, και προς καταστροφήν· αν εις την γην εστάλησαν υπό θεού οργίλου· αλλοίαν την μορφήν

10 θα είχον, και ο ήπιος των ουρανίων θόλος δεν έδιδε ποσώς το τρυφερόν του χρώμα, ο ευεργέτης ήλιος δεν έστεργεν ουδόλως να τοις δοθεί η φλοξ η φωτοβόλος από το πύρινον, ερόν του σώμα.

[1892]