Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα

Επιτυχείς και πλήρως ικανοποιημένοι, ο βασιλεύς Αλέξανδρος Ιανναίος, κι η σύζυγός του η βασίλισσα Αλεξάνδρα περνούν με προπορευομένην μουσικήν 5 και με παντοίαν μεγαλοπρέπειαν και χλιδήν, περνούν απ’ τες οδούς της Ιερουσαλήμ. Ετελεσφόρησε λαμπρώς το έργον που άρχισαν ο μέγας Ιούδας Μακκαβαίος κι οι τέσσαρες περιώνυμοι αδελφοί του· 10 και που μετά ανενδότως συνεχίσθη εν μέσω πολλών κινδύνων και πολλών δυσχερειών. Τώρα δεν έμεινε τίποτε το ανοίκειον. Έπαυσε κάθε υποταγή στους αλαζόνας μονάρχας της Αντιοχείας. Ιδού 15 ο βασιλεύς Αλέξανδρος Ιανναίος, κι η σύζυγός του η βασίλισσα Αλεξάνδρα καθ’ όλα ίσοι προς τους Σελευκίδας. Ιουδαίοι καλοί, Ιουδαίοι αγνοί, Ιουδαίοι πιστοί — προπάντων. Αλλά, καθώς που το απαιτούν οι περιστάσεις, 20 και της ελληνικής λαλιάς ειδήμονες· και μ’ Έλληνας και μ’ ελληνίζοντας μονάρχας σχετισμένοι — πλην σαν ίσοι, και ν’ ακούεται. Τωόντι ετελεσφόρησε λαμπρώς, ετελεσφόρησε περιφανώς 25 το έργον που άρχισαν ο μέγας Ιούδας Μακκαβαίος κι οι τέσσαρες περιώνυμοι αδελφοί του.

[1929*]